Nye tider i Kibæk Fotoklub – Alt er ved det gamle

 

Gennem en periode har medlemmerne i Kibæk Fotoklub diskuteret, hvordan klubben bedst kan organiseres i fremtiden. Det har vi gjort for at sikre, at vi kan vedblive at holde fast i alt det, som fungerer rigtig godt i vores klub, og for at åbne nye muligheder for fremtidige aktiviteter.

Kibæk Fotoklub har eksisteret i 5 år, og der har været fuld fart på aktiviteterne og stor tilvækst af medlemmer. Klubben er kendetegnet ved, at alle medlemmer har direkte indflydelse på aktiviteterne og et ansvar for, at alle har en god oplevelse.

Vi vil sikre, at alt det kan fortsætte.

Overblik over muligheder

En arbejdsgruppe har kigget ind i forskellige scenarier for hvordan en frivillig forening kan organiseres. Der er blevet diskuteret fordele og ulemper ved forskellige konstallationer og medlemmerne har i flere omgange udstukket retningen. Ud over meninger og synspunkter fra medlemmerne har Herning Kommune og Frivilligcenter Herning også bidraget til at skabe overblik over mulighederne.

Nye tider

Efter masser af overvejelser og diskussioner bestemte medlemmerne, at fotoklubben skulle være en klassisk dansk forening med vedtægter, bestyrelse og kontingent.

Dermed var målet klart, og på den stiftende generalforsamling den 11. marts 2020 blev Kibæk Fotoklubs første sæt vedtægter vedtaget med 100% opbakning fra de tilstedeværende.

Den stiftende generalforsamling skulle også tage stilling til kontingentet. Med et kontingent på kr. 400,- pr år, var der bred opbakning til at Kibæk Fotoklub stadig er en af de absolut billigste fotoklubber i Danmark. Med kontingentet sikrer vi, at klubben kan blive ved med at tilbyde masser af spændende aktiviteter til medlemmerne.

Med til en traditionel dansk forening hører valg af personer til at varetage forskellige funktioner. Der blev derfor valgt en bestyrelse med tilhørende suppleanter samt en revisor og suppleant.

Den nye bestyrelse består af

Derudover vil der blive lavet udvalg til at varetage forskellige opgaver. Nogle udvalg vil være kontinuerte, som for eksempel Sponsorudvalg, mens andre vil være pop-op udvalg af midlertidig karakter, for eksempelvis at varetage et bestemt arrangement. Alle medlemmer kan frivilligt melde sig til det eller de udvalg, den enkelte ønsker, og på den måde har alle direkte mulighed for at få indflydelse på klubbens aktiviteter.

Alt er ved det gamle

Selv om Kibæk Fotoklub nu har fået vedtægter og bestyrelse, er det stadig medlemmerne som gør Kibæk Fotoklub til en klub hvor det er godt at være og som har masser af initiativer. Lige som det altid har været!

Det er faktisk så vigtigt for os, at medlemmerne har ansvar og initiativ, at det er skrevet ind i de nye vedtægter.

Kibæk Fotoklub er en frivillig forening, som bygger på aktive medlemmer og deres initiativer til, at vi har en aktiv fotoklub, hvor vi alle er ansvarlige for den positive oplevelse og hvor vejen fra ide til handling er meget kort. (Uddrag fra de nye vedtægter)

Ovenstående har vi formuleret som disse fem grundlæggende sætninger:

  • Vi byder alle velkomne, som ønsker at blive bedre til at lave billeder
  • Vi lader alle komme til orde og bakker op om andres initiativ
  • Vi tager alle ansvar for klubben og vores aktiviteter
  • Vi har det godt med at dele viden og udvikle vores evner i fællesskab
  • Vi laver masser af billeder, som vi gerne viser frem

 

Aktiviteterne planlægges som sædvanlig på planlægningsmøder, hvor alle medlemmer kan foreslå emner, og alle kan stå for en aktivitet efter ønske og mulighed. Den måde at planlægge og arrangere, er ligeledes skrevet ind i vedtægterne, og sikrer dermed det spændende og alsidige program, som kendetegner Kibæk Fotoklub.

Vi er stolte over vores nye vedtægter, og du kan læse dem her.

Velkommen i Kibæk Fotoklub

 

Del artiklen

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print