Indkaldelse til generalforsamling 2021

with Ingen kommentarer

 

Alle medlemmer i Kibæk Fotoklub inviteres hermed til vores første ordinære generalforsamling

onsdag den 24. februar 2021 kl. 18.00

Dagsordnen følger vedtægterne.

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer
 2. Ordstyrer vælger stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 6. Fremlæggelse af udvalgenes beretninger til godkendelse
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Godkendelse af budget til det kommende år
 9. Fastsættelse af kontingent for næste periode
 10. Valg af bestyrelse
  1. Lige år vælges 2 personer og ulige år vælges 1 person
 11. Valg af bestyrelsessuppleanter, 1. suppleant og 2. suppleant
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt
  1. Emner kan diskuteres men ikke besluttes

Skriftlige forslag til beslutningspunkter skal være modtaget af et medlem af bestyrelsen (Anette, Jørgen J og Jørgen V) senest 14 dage før generalforsamlingen, altså senest den 10. februar 2021.

Husk at beslutningspunkter ikke kan behandles under eventuelt.

Den endelige dagsorden offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen, altså senest den 16. februar 2021.

Kombineret middag og efterfølgende generalforsamling

Vi starter aftenen kl 18.00 med middag, som en erstatning for julehygge, som jo desværre måtte aflyses i december på grund af conronarestriktioner. Middagen koster ca. kr. 125,- pr person + drikkevarer, som betales kontant på aftenen.

Efter middagen starter selve generalforsamlingen kl. 19.00. Du kan naturligvis vælge kun at deltage i generalforsamlingen, men hvorfor gå glip af god mad og hygge?

Tilmelding

Af hensyn til middagen er tilmelding nødvendig til Jørgen J, senest den 17. februar 2021.

Hvis du kun deltager i selve generalforsamlingen er tilmelding ikke nødvendig.

Coronaforbehold – Måske Alhuset, måske online

Vi antager, at Alhuset er åben og at det bliver muligt at mødes til både middag og generalforsamling. Hvis coronarestriktionerne fortsat forhindrer os i at mødes, bliver middagen udsat endnu en gang, men generalforsamlingen gennemføres online med start kl. 19.00.

Hold øje med kalenderopslaget for opdatering og eventuelt link til online deltagelse.

Forny dit medlemsskab

Husk at forny dit medlemsskab af Kibæk Fotoklub så du kan deltage i generalforsamlingen. Kontingentperioden følger kalenderåret, så vi skal alle forny for fortsat at være medlem af fotoklubben.

Du bedes forny dit medlemsskab senest den 31. januar 2021.

Du kan forny dit medlemsskab ved at indbetale kontingentet på kr. 400,- på en af følgende måder:

 • Indbetaling til vores klubkonto i Ringkjøbing Landbobank: Reg nr. 7670 kontonr 7675254 (reg nr rettet den 11/1 2021)
 • Betaling med Mobilepay til kasserer Anette Aaen på 24919131

Venligst angiv: “Kibæk Fotoklub kontingent 2021” og dit navn, sammen med din betaling.

Hvis du allerede er medlem af Alhuset Brugerforening for 2021 skal du sende dokumentation i form af et billede af dit medlemskort til Anette, så du kan få refunderet kr. 75,-.

Hvis du har nogen form for bøvl eller spørgsmål i forbindelse med indbetaling af kontingentet så kontakt Anette.

Hvis du er helt nyt medlem

Hvis du ikke var medlem i 2020 har vi brug for yderligere oplysninger fra dig.

Når du melder dig ind første gang skal vi bruge følgende oplysninger fra dig. Du kan skrive dem sammen med din betaling eller i en mail til kassereren.

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer og by
 • Bopælskommune
 • Telefon
 • E-mail
 • Fødselsdato (dag, måned, år)

Se her for yderliger oplysning om at blive medlem i Kibæk Fotoklub.