Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og endelig dagsorden til den ordinære generalforsamling

with Ingen kommentarer

På grund af coronasituationen har bestyrelsen i Kibæk Fotoklub valgt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til tirsdag den 15. juni 2021. I praksis er dette en udsættelse af den ordinære generalforsamling, som dog af formelle årsager stadig afholdes onsdag den 24. februar 2021, men med udsættelse af alle valg og beslutninger.

Det er bestyrelsens ønske, at flest muligt deltager i klubbens generalforsamling, hvilket vi mener bedst opnås, når vi kan mødes fysisk i Alhuset. Det er dermed også bestyrelsens forventning, at det bliver muligt at mødes til juni.

At indkalde til ekstraordinær generalforsamling lyder meget dramatisk, men det er ikke tilfældet her. Klubben har det godt og bestyrelsen fortsætter ufortrødent arbejdet.

Dette betyder det i praksis

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse tirsdag den 15. juni 2021 kl. 18.00. Den ekstraordinære generalforsamling bliver med fysisk møde og festmiddag i Alhuset.

Den oprindelige, ordinære generalforsamling afholdes stadig som annonceret onsdag den 24. februar 2021 kl. 19.00, men bliver et online Teams-møde. Da der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling bliver mødet den 24. februar proforma og afholdes udelukkende for at overholde klubbens vedtægter, idet alle valg og beslutninger i praksis udsættes til den ekstraordinære generalforsamling. Se nedenstående dagsordener for begge generalforsamlinger.

Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at deltage i begge generalforsamlinger, men det vigtigste bliver mødet i juni.

Kombineret festmiddag og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling

Vi starter aftenen den 15. juni 2021 kl 18.00 med festmiddag. Middagen koster ca. kr. 125,- pr person + drikkevarer, som betales kontant på aftenen. Af hensyn til middagen er tilmelding nødvendig til Jørgen J, senest den 4. juni 2021.

Efter middagen starter selve den ekstraordinære generalforsamling kl. 19.00. Du kan naturligvis vælge kun at deltage i generalforsamlingen, men hvorfor gå glip af god mad og hygge? Hvis du kun deltager i den ekstraordinære generalforsamling, er tilmelding ikke nødvendig.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021 kl. 18.00

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af ordstyrer
 2. Ordstyrer vælger stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 6. Fremlæggelse af udvalgenes beretninger til godkendelse
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Godkendelse af budget til det kommende år
 9. Fastsættelse af kontingent for næste periode
 10. Valg af bestyrelse
  1. Lige år vælges 2 personer og ulige år vælges 1 person
 11. Valg af bestyrelsessuppleanter, 1. suppleant og 2. suppleant
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt
  1. Emner kan diskuteres men ikke besluttes

Skriftlige forslag til beslutningspunkter skal være modtaget af et medlem af bestyrelsen (Anette, Jørgen J og Jørgen V) senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling, altså senest den 1. juni 2021.

Husk at beslutningspunkter ikke kan behandles under eventuelt.

Den endelige dagsorden offentliggøres senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling, altså senest den 7. juni 2021.

Endelig dagsorden for den ordinære generalforsamling onsdag den 24. februar 2021 k. 19.00. Generalforsamlingen afholdes online på Teams, se linket i kalenderen på hjemmesiden

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af ordstyrer
 2. Ordstyrer vælger stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  1. Bestyrelsen fremlægger beretning hvilket gøres igen til den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  1. Bestyrelsen fremlægger revideret regnskab (revideret af revisor og revisorsuppleant), hvilket gøres igen til den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021
 6. Fremlæggelse af udvalgenes beretninger til godkendelse
  1. Fremlæggelse af udvalgenes beretninger udskydes til den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021
 7. Behandling af indkomne forslag
  1. Der er ikke kommet forslag
 8. Godkendelse af budget til det kommende år
  1. Godkendelse af budget udskydes til den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021
 9. Fastsættelse af kontingent for næste periode
  1. Fastsættelse af kontingent udskydes til den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021
 10. Valg af bestyrelse
  1. På valg er Jørgen D. Vestergaard. Jørgen modtager genvalg indtil den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021
 11. Valg af bestyrelsessuppleanter, 1. suppleant og 2. suppleant
  1. På valg er Trine Graabæk og Carsten Nielsen. Begge modtager genvalg indtil den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
  1. Valg af revisor og revisorsuppleant udskydes til den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021
 13. Eventuelt
  1. Emner kan diskuteres men ikke besluttes