Indkaldelse til generalforsamling 2023

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Alle medlemmer af Kibæk Fotoklub indkaldes hermed til ordinær generalforsamling  onsdag den 1. marts 2023 kl. 19.00 i Alhuset. Dagsorden følger vedtægterne. Dagsorden Valg af ordstyrer Ordstyrer vælger stemmetællere Valg af referent Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Fremlæggelse af udvalgenes beretninger til godkendelse Behandling af indkomne forslag Godkendelse […]