Generalforsamling 2024

Hvornår:
28. februar 2024 kl. 19:00 – 22:00
2024-02-28T19:00:00+01:00
2024-02-28T22:00:00+01:00
Hvor:
(Alhuset)

Kom og vær med til foreningens festdag. Det er her du har direkte indflydelse på bestyrelse, kontingent, budget og aktiviteter.

Alle medlemmer af Kibæk Fotoklub indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 28. februar 2024 kl. 19.00 i Alhuset.

Dagsorden følger vedtægterne.

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer
 2. Ordstyrer vælger stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 6. Fremlæggelse af udvalgenes beretninger til godkendelse
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Godkendelse af budget til det kommende år
 9. Fastsættelse af kontingent for næste periode
 10. Valg af bestyrelse
  1. Lige år vælges 2 personer og ulige år vælges 1 person
 11. Valg af bestyrelsessuppleanter, 1. suppleant og 2. suppleant
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt
  1. Emner kan diskuteres men ikke besluttes

Skriftlige forslag til beslutningspunkter skal være modtaget af et medlem af bestyrelsen (Ane Marie, Lotte og Jørgen V) senest 14 dage før generalforsamlingen, altså senest den 14. februar 2024.

Husk at beslutningspunkter ikke kan behandles under eventuelt.

Den endelige dagsorden offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen, altså senest den 20. februar 2024.

Kom og brug din indflydelse

Hvad skal næste års kontingent være? Hvem skal sidde i bestyrelsen? Hvad skal vi bruge kontingentet til? Hvilke aktiviteter vil vi lave? Alt dette og mere til afgøres på generalforsamlingen.

Alle medlemmer har indflydelse – Kom og gør brug af din.

Forny dit medlemsskab

Husk at forny dit medlemsskab af Kibæk Fotoklub så du kan deltage i generalforsamlingen. Kontingentperioden følger kalenderåret, så vi skal alle forny for fortsat at være medlem af fotoklubben.

Du bedes forny dit medlemsskab senest den 20. januar 2024.

Du kan forny dit medlemsskab ved at indbetale kontingentet på kr. 400,- til:

 • Indbetaling til vores klubkonto i Ringkjøbing Landbobank: Reg nr. 7670 kontonr 7675254. Venligst angiv: “Kontingent 2024” og dit navn, sammen med din betaling.

Hvis du allerede er medlem af Alhuset Brugerforening for 2024 skal du sende dokumentation i form af et billede af dit medlemskort til Ane Marie, så du kan få refunderet kr. 75,-.

Hvis du har nogen form for bøvl eller spørgsmål i forbindelse med indbetaling af kontingentet så kontakt Ane Marie.

Hvis du er helt nyt medlem

Hvis du ikke var medlem i 2023 har vi brug for yderligere oplysninger fra dig.

Når du melder dig ind første gang skal vi bruge følgende oplysninger fra dig. Du kan skrive dem sammen med din betaling eller i en mail til kassereren.

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer og by
 • Bopælskommune
 • Telefon
 • E-mail
 • Fødselsdato (dag, måned, år)

Se her for yderliger oplysning om at blive medlem i Kibæk Fotoklub.

Del artiklen