Veloverstået generalforsamling 2022

Årets foreningsfestdag er vel overstået. Der er naturligvis tale om generalforsamlingen, som blev afholdt i god ro og orden den 2. marts 2022 i Alhuset.

14 medlemmer var mødt op for at gøre brug af deres ret og indflydelse på Kibæk Fotoklub. Ane Marie blev valgt som ordstyrer og fik os sikkert igennem dagsordenen, som var offentliggjort på forhånd.

Trods et coronaramt år var der rigtig mange aktiviteter i sidst år. Det bliver ikke mindre i år, og især blev der reklameret for vores kommende projekt “Naturen tæt på”.  Vi er stadig ved at søge finansiering og planlægger parallelt med dette, så vi kan sætte de første rigtige aktiviteter i gang til juni.

De vigtigste højdepunkter

  • Valg af bestyrelse gav nyvalg til Ane Marie og Charlotte, mens der var genvalg af Trine og Carsten som suppleanter.
  • Ingrid og Keld blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant.
  • Kontingentet er uændret, hvilket vil sige kr. 400,-
  • Når de næste klubaftener skal planlægges på planlægningsmødet den 4. maj 2022, ændres mødedagene til altid at ligge i ulige uger.
  • Der blev vedtaget en tilføjelse til vedtægterne omkring anvendelse af tildelte midler
  • Der er masser af aktiviteter og muligheder for at være med i de forskellige udvalg.

 

Du kan læse referatet her samt alle de øvrige dokumenter og tidligere referater i medlemssektionen under “Generalforsamling og vedtægter”.

Del artiklen