Endelig dagsorden Generalforsamling 2024

Endelig dagsorden til den ordinære generalforsamling i Kibæk Fotoklub onsdag den 28. februar 2024 kl. 19.00 i Alhuset

I henhold til vedtægterne offentliggøres den endelige dagsorden for generalforsamlingen senest 8 dage før denne altså senest den 20. februar 2024.

Endelig dagsorden

 1. Valg af ordstyrer
 2. Ordstyrer vælger stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  1. Revideret regnskab 2023. Se bilag A
 6. Fremlæggelse af udvalgenes beretninger til godkendelse
  1. Bestyrelsen har valgt at udvalgenes beretninger fremlægges som en del af bestyrelsens beretning. Udvalg: Sponsorudvalg, hjemmesideudvalg, aktivitetsudvalg herunder ”Naturen tæt på”
 7. Behandling af indkomne forslag
  1. Ingen indkomne forslag
 8. Godkendelse af budget til det kommende år
  1. Bestyrelsens forslag til budget 2024. Se bilag B
 9. Fastsættelse af kontingent for næste periode
  1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 400 kr
 10. Valg af bestyrelse
  1. Lige år vælges 2 personer. På valg er:
   1. Ane Marie Vilhelmsen, modtager genvalg
   2. Charlotte Christensen, modtager genvalg
   3. Yderligere kan opstilles under generalforsamlingen
  2. Kun stemmeberettigede medlemmer som er fyldt 18 år og som er til stede ved generalforsamlingen eller skriftligt tilkendegiver at modtage valg, kan vælges
 11. Valg af bestyrelsessuppleanter, 1. suppleant og 2. suppleant
  1. På valg er:
   1. Trine Graabæk Hansen (1. suppleant), modtager ikke genvalg
   2. Peter Støttrup (2. suppleant), modtager genvalg
  2.  Følgende har på forhånd meddelt, at de stiller op til valg:
   1. Henrik Hansen
   2. Yderligere kan opstilles under generalforsamlingen
  3. Kun stemmeberettigede medlemmer som er fyldt 18 år og som er til stede ved generalforsamlingen eller skriftligt tilkendegiver at modtage valg, kan vælges
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
  1. På valg er:
   1. Ingrid P. Kjeldsen (revisor), modtager genvalg
   2. Keld H. Bertelsen (revisorsuppleant), modtager ikke genvalg
  2. Begge skal være over 18 år og være til stede ved generalforsamlingen, eller skriftligt have tilkendegivet at modtage valg, for at vælges
 13. Eventuelt
  1. Skal vi udstille billeder og hvordan med økonomi og det praktiske
  2. Brug af fotoklubbens storformat printer
  3. Emner kan diskuteres men ikke besluttes

 

Hent endelig dagsorden med bilag her.

Som noget nyt er klubben vært med aftenkaffe og kage efter generalforsamlingen.

15. februar 2024

Bestyrelsen

Del artiklen