Endelig dagsorden generalforsamling 2023

Kibæk Fotoklub logo sort tekst på transparent baggrund

Endelig dagsorden til den ordinære generalforsamling i Kibæk Fotoklub onsdag den 1. marts 2023 kl. 19.00 i Alhuset

I henhold til vedtægterne offentliggøres den endelige dagsorden for generalforsamlingen senest 8 dage før denne altså senest den 21. februar 2023.

Endelig dagsorden

 1. Valg af ordstyrer
 2. Ordstyrer vælger stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  1. Revideret regnskab 2022. Se bilag A
 6. Fremlæggelse af udvalgenes beretninger til godkendelse
  1. Sponsorudvalg, hjemmesideudvalg, aktivitetsudvalg herunder ”Naturen tæt på”
 7. Behandling af indkomne forslag
  1. Ingen indkomne forslag
 8. Godkendelse af budget til det kommende år
  1. Bestyrelsens forslag til budget 2023. Se bilag B
 9. Fastsættelse af kontingent for næste periode
  1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 400 kr
 10. Valg af bestyrelse
  1. Ulige år vælges 1 person. På valg er:
   1. Jørgen D. Vestergaard, modtager genvalg
   2. Yderligere kan opstilles under generalforsamlingen
  2. Kun stemmeberettigede medlemmer som er fyldt 18 år og som er til stede ved generalforsamlingen eller skriftligt tilkendegiver at modtage valg, kan vælges
 11. Valg af bestyrelsessuppleanter, 1. suppleant og 2. suppleant
  1. På valg er:
   1. Trine Graabæk Hansen (1. suppleant), modtager genvalg
   2. Carsten Nielsen (2. suppleant), modtager ikke genvalg
  2.  Følgende har på forhånd meddelt, at de stiller op til valg:
   1. Peter Støttrup
   2. Yderligere kan opstilles under generalforsamlingen
  3. Kun stemmeberettigede medlemmer som er fyldt 18 år og som er til stede ved generalforsamlingen eller skriftligt tilkendegiver at modtage valg, kan vælges
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
  1. På valg er:
   1. Ingrid P. Kjeldsen (revisor), modtager genvalg
   2. Keld H. Bertelsen (revisorsuppleant)
  2. Begge skal være over 18 år og være til stede ved generalforsamlingen, eller skriftligt have tilkendegivet at modtage valg, for at vælges
 13. Eventuelt
  1. Naturen tæt på opdatering
  2. Emner kan diskuteres men ikke besluttes

 

Hent endelig dagsorden med bilag her.

20. februar 2023

Jørgen D. Vestergaard
Kibæk Fotoklub

Del artiklen